Jeśli zainteresował Cię program Erasmus i chcesz wziąć w nim udział, przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się, co dokładnie powinieneś zrobić i kiedy oraz od czego zależy powodzenie w procesie rekrutacji.

  • Dowiedz się więcej! Twoja decyzja o wyjeździe powinna być świadoma i odpowiedzialna. Przyjdź na spotkanie BWzZ. Każdego roku w drugiej połowie listopada organizujemy spotkanie otwarte dla wszystkich studentów WSJO, na którym prezentujemy programy wyjazdowe realizowane w naszej szkole. Informacji o dokładnym terminie szukaj na serwisie internetowym WSJO, na plakatach w budynkach szkoły i na stronach Biura Współpracy z Zagranicą. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz się pojawić na spotkaniu, przygotuj sobie listę pytań i przyjdź w godzinach otwarcia Biura. Może warto spotkać się z kimś, kto ma już wyjazd erasmusowski za sobą?
  • Zgłoś się! Żeby stać się kandydatem na wyjazd w ramach Erasmusa musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Wyjazd należy planować z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz wyjechać w następnym roku akademickim wypełnij. Formularz zgłoszeniowy do 31 stycznia! Jeśli przegapisz ten termin, możesz stracić szansę wyjazdu!

Liczba miejsc w programie Erasmus jest ograniczona umowami podpisanymi z uczelniami partnerskimi. Dlatego właśnie po 31 stycznia wszystkie kandydatury podlegają ocenie i selekcji. Przebiega ona w 3 etapach:

a) Przeliczenie średniej ocen. Informacja o Waszych osiągnięciach jest bardzo ważna. Musimy mieć pewność, że za granicę pojadą takie osoby, które nie mają problemu ze studiowaniem w Polsce. Bierzemy pod uwagę średnią nie wszystkich ocen, ale tylko z przedmiotów kierunkowych, to znaczy: bloku PNJ, literatury, gramatyki opisowej, wiedzy o krajach obszaru językowego. Nie zakładamy żadnej minimalnej średniej, którą należy osiągnąć, by przejść dalej, ale z doświadczenia możemy powiedzieć, że średnia na poziomie około 4,0 rokuje bardzo dobrze.

b) Opinie wykładowców. Niewykluczone, że Twoja średnia ocen jest… po prostu średnia, nie rewelacyjna. Możesz mieć słuszne obawy, że nie przejdziesz wstępnego etapu selekcji. By wzmocnić swoją kandydaturę, poproś wykładowców o pisemne referencje i zanieś do Biura Współpracy z Zagranicą.

Oba pierwsze etapy selekcji kończą się w kwietniu. Wtedy dysponujemy już listą najmocniejszych kandydatów. To ci studenci, którzy mają najwyższą średnią i uzyskali mocne poparcie od wykładowców. Lista zostaje ogłoszona na serwisie WSJO oraz na stronach Biura Współpracy z Zagranicą. Ale to jeszcze nie koniec. Każdy student z listy zostaje zaproszony na spotkanie z komisją w składzie Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą oraz przedstawiciel odpowiedniej Katedry. Jest to trzeci i ostatni etap rekrutacji, który odbywa się w maju:

c) Rozmowa kwalifikacyjna. Jest to bardzo ważny (o ile nie najważniejszy!) etap selekcji. To dla nas okazja, by lepiej Was poznać! Rozmowa odbywa się częściowo po polsku i częściowo w języku obcym i dotyczy, jakżeby inaczej, wyjazdu. Pytamy o Waszą motywację, o Wasze oczekiwania, plany zawodowe i naukowe, o dotychczasowe doświadczenia zagraniczne.

Po rozmowach kwalifikacyjnych zapada ostateczna decyzja o wyborze stypendystów. Powstaje również lista rezerwowa. Wyniki ogłaszane są na serwisie WSJO.