Erasmus powstał w 1987 r. jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu i objął również inne formy współpracy między szkołami wyższymi w Europie. Przez lata charakter programu ulegał mniejszym lub większym zmianom. Od 2014 roku w Europie realizowany jest program Erasmus+, w ramach którego skupia się wiele działań o charakterze edukacyjnym, zaś jedna z nich poświęcona jest szkolnictwu wyższemu. Niezmiennie jednak jednym z podstawowych celów programu jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Wyższa Szkoła Języków Obcych uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 2004/2005 i pomyślnie uzyskuje akredytacje na kolejne cykle współpracy. Karta Uczelni Erasmusa na lata 2021-2027 daje nam możliwość rozszerzonej współpracy, także w zakresie praktyk zagranicznych dla studentów.

W obecnej edycji programu (w odróżnieniu do poprzednich) każdy student może wyjeżdżać na Erasmusa wielokrotnie w ramach przypisanej do danego cyklu studiów puli miesięcy mobilności. W ramach studiów pula ta wynosi 12 miesięcy. Można sobie zatem na przykład wyobrazić, że w ramach jednego cyklu student realizuje na przykład na 1-semestralny wyjazd na studia (5 miesięcy), jedzie na wakacyjną praktykę (3 miesiące), a następnie realizuje jeszcze 4-miesięczną praktykę zagraniczną jako absolwent.