Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Anna Ochocińska

Ul. Różana 17A, pokój 013 61-575 Poznań
Telefon: 724 825 577
e-mail: erasmus@wsjo.pl