Masz pewnie wspaniałe wspomnienia, notes wypełniony adresami nowych przyjaciół i pękający w szwach album ze zdjęciami z zagranicznych wojaży. Zostało jeszcze kilka formalności, o których powinieneś pamiętać po powrocie.

a) Dostarczenie „Wykazu Zaliczeń” (Transcript of Records). Jest to integralna część „Learning Agreement” i nazywa się „After the mobility”. Uznanie studiów dokonuje się na podstawie wykazu zaliczeń wystawionego przez uczelnię przyjmującą. Przedmioty wyszczególnione w wykazie powinny zgadzać się z Learning Agreement. Na podstawie zdobytych ocen oraz punktów ECTS koordynator uznaje poszczególne przedmioty dokonując przeliczenia ocen do skali stosowanej w kraju macierzystym.

W przypadku, gdy student nie zaliczył przedmiotu lub przedmiotów wyszczególnionych w Learning Agreement, konsekwencje są takie jak w przypadku studentów lokalnych – student ma prawo do poprawki lub wpisu warunkowego.

Jeśli przedmiot przewidziany w programie uczelni macierzystej nie był oferowany w uczelni przyjmującej, stosuje się najlepsze rozwiązania, by nie zakłócać przebiegu studiów. Najczęściej jest to eksternistyczne przygotowanie zadanego projektu w porozumieniu z wykładowcą prowadzącym przedmiot lub przeniesienie przedmiotu na kolejny semestr.

b) dostarczenie formularza z potwierdzonymi datami przyjazdu i wyjazdu.

c) Ankieta studenta Erasmusa. Każdy student jest zobowiązany do wypełnienia „Ankiety studenta Eramusa” w formie on-line na stronie programu Erasmus.

d) Wypełnienie testu językowego on-line. Pamiętaj o wypełnieniu testu językowego po powrocie.

e) Różnice programowe. Jeśli masz do zaliczenia jakiekolwiek różnice programowe, dobrze jest zrobić to jak najszybciej i nie czekać do ostatniej chwili.