Zasady realizacji wyjazdów na praktykę

Aby możliwy był wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus, należy spełnić kilka warunków. Oto kilka najważniejszych.

  • W programie Erasmus na praktykę studencką możesz wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Ważne, by praktyka miała szeroko rozumiany związek z Twoim kierunkiem studiów, czyli abyś miał możliwość rozwoju swoich umiejętności językowych.
  • Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.
  • Zgodnie z wymogami programu, praktyki muszą trwać minimum 2 miesiące (60 dni). Krótszy wyjazd nie może być dofinansowany.
  • W trakcie stypendium nie możesz posiadać statusu urlopu dziekańskiego lub przerwy w studiach.
  • Nowością wprowadzoną od 2014 roku jest możliwość wyjazdu na praktykę jako absolwent. By skorzystać z tej możliwości należy rozpocząć przygotowania do wyjazdu na ostatnim roku studiów. Praktykę można zrealizować w ciągu 12 miesięcy od uzyskania dyplomu.
  • Student, który podejmie praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus otrzyma stypendium, którego wysokość zależy od kraju docelowego.