Po powrocie z praktyki trzeba zadbać o dopełnienie wymogów administracyjnych:

a) należy przekazać do Biura Współpracy z Zagranicą prawidłowo wypełnione potwierdzenie odbycia praktyk wraz z opinią opiekuna. Jest to integralna część Porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships) pt. „After the mobility”.

b) Ankieta studenta Erasmusa. Każdy student jest zobowiązany do wypełnienia „Ankiety studenta Eramusa” w formie on-line na stronie programu Erasmus.

c) Wypełnienie testu językowego on-line. Pamiętaj o wypełnieniu testu językowego po powrocie.