Wysokość stypendium w programie Erasmus+ jest stała i zależy od kraju, do którego się wyjeżdża.