Po przyjeździe na miejsce trafiasz już pod skrzydła tamtejszego Biura Współpracy z Zagranicą. Właśnie do tej jednostki powinieneś się udać w pierwszej kolejności. Koordynator Erasmusa lub inna osoba zajmująca się studentami z zagranicy wyjaśni Ci wszystkie formalności, których należy dokonać na początku.

Jeśli chodzi o to, co dotyczy Twojej uczelni macierzystej, musisz pamiętać o kilku ważnych sprawach:

a) Potwierdzenie „Porozumienia o programie zajęć” (Learning Agreement). Może się zdarzyć, że nie wszystkie zaplanowane przedmioty uda się zrealizować. Jakiś wykładowca może być na urlopie naukowym, przedmiot może być przeniesiony na inny semestr, może się pokrywać w planie z innym przedmiotem; słowem – zostaniesz zmuszony do zmiany niektórych zajęć. Najlepiej jest jak najszybciej porozumieć się w tej kwestii z Twoim Koordynatorem Programowym Erasmusa, który doradzi Ci, co należy zrobić. Jeśli musisz dokonać wyboru samodzielnie, pamiętaj o tym, co jest zaplanowane w Twoim programie w uczelni macierzystej.

b) Potwierdzenie daty przyjazdu. Wyjazdy erasmusowskie są rozliczane co do dnia. Każdy student powinien potwierdzić na stosownym formularzu datę przyjazdu do i wyjazdu z uczelni partnerskiej.

c) Kontakt z promotorem. Jeśli piszesz za granicą swoją pracę licencjacką, pamiętaj o stałym i regularnym kontakcie z promotorem. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, gdyż może zabraknąć Ci czasu!

d) Przedłużenie pobytu. Po kilku miesiącach możesz stwierdzić, że pobyt zaplanowany pierwotnie na jeden semestr jest dla Ciebie za krótki. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, ale musisz najpierw upewnić się, że będzie to możliwe z punktu widzenia uczelni przyjmującej. Następnie napisz do Biura Współpracy z Zagranicą; oceń, czy ewentualne przedłużenie nie spowoduje nadmiernych różnic programowych i tym samym nie skomplikuje terminowego ukończenia przez Ciebie studiów; dowiedz się, czy będziesz otrzymywać grant w II semestrze i dopiero wtedy podejmij decyzję.

Kiedy już będziesz za granicą, sprawdź, czy na Twojej uczelni lub w mieście, w którym przebywasz działa Stowarzyszenie Studentów Erasmusa (Erasmus Student Network). Jest to organizacja studencka ściśle powiązana z Erasmusem, która opiekuje się i pomaga studentom zagranicznym. Organizują wycieczki, zwiedzanie, wieczory integracyjne itp.