Masz kontakt z zagraniczną firmą, która byłaby zainteresowana Tobą jako praktykantem? W takim razie pierwszy krok masz już za sobą. Teraz zgłoś chęć uczestnictwa w praktykach zagranicznych Erasmusa: przyjdź do Biura Współpracy z Zagranicą i podaj nam dane firmy, w której chciałbyś odbyć praktyki.

a) Wraz z pracodawcą należy przygotować Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships), określające program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez WSJO. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii.

b) przed wyjazdem należy też podpisać umowę z WSJO dotyczącą warunków odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z WSJO itp.).

c) Ubezpieczenie. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; pamiętaj, że karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Instytucja przyjmująca może wymagać od praktykanta Erasmusa wykupienia ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w instytucji przyjmującej Cię na praktykę. Nie zapominaj także o ubezpieczeniu bagażu podczas podróży!

d) Wypełnienie testu językowego on-line. Komisja Europejska monitoruje, w jaki sposób mobilność studentów przyczynia się do zwiększenia ich kompetencji językowych. Każdy student wyjeżdżający na Erasmusa jest zobowiązany wypełnić test językowy on-line. Robi się to dwa razy: przed wyjazdem i po powrocie.