Program 2+2 realizowany jest obecnie w porozumieniu z University of Huddersfield.

Po ukończeniu dwóch lat studiów na kierunku filologia angielska student może wyjechać i dokończyć studia w University of Huddersfield. Wyższa Szkoła Języków Obcych uznaje kolejne dwa lata studiów w University of Huddersfield jako odpowiednik trzeciego roku. Praca dyplomowa jest pisana pod kierunkiem brytyjskiego promotora. Ocena pracy i przygotowanie egzaminu dyplomowego należy do WSJO.

Program 2+2 daje możliwość zdobycia podwójnego wykształcenia: polskiego dyplomu licencjata w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz brytyjskiego dyplomu BA Hons. Dzięki temu student może kontynuować studia na II cyklu (SUM w Polsce lub MA postgraduate w Wielkiej Brytanii).

Jeśli nie znalazłeś wszystkich potrzebnych Ci informacji… skontaktuj się z Biurem Współpracy z Zagranicą.